Déan teagmháil linn :  Guthán: 026-45058  |   Facs: 026-45755   |   R-Phost: oifig@colaisteghobnatan.ie

Athoscailt an choláiste:

a)    Dé Máirt, 29ú Lúnasa, ag 9.00 r.n.  – do dhaltaí Bliain a 1 agus Bliain a 4  amháin. Cuirfear na daltaí le chéile ina ranganna agus caithfidh siad an mhaidin lena n-Oidí Ranga.  Beidh siad ag dul abhaile arís ag 1.15 i.n.

b)    Dé Céadaoin, 30ú Lúnasa, ag 9.00 r.n. – lá iomlán scoile do dhaltaí uile an Choláiste. Beidh na daltaí á rangú ina ranganna agus caithfear an mhaidin ag réiteach leabhair agus tráthchlár.  Beidh na daltaí ag filleadh abhaile ag 1.15 i.n. (de réir an struchtúr nua).

c)     As seo amach beidh an scoil ag tosnú ag 9.00 ar maidin, Luan go hAoine agus ag críochú ag 3.50 um thráthnóna gach lá seachas an Céadaoin. Críochnóidh ranganna ar an gCéadaoin ag 1.15 i.n.  Beidh na busanna ag rith chun freastal ar na hamannta nua seo. Mar is gnáth fanann gach dalta sa Choláiste le linn an lae scoile. Beidh cead an Choláiste a fhágaint am lóin dóibh siúd a théann abhaile don lón.  

Táthar ag súil leanúint ar aghaidh leis na seisiúin staidéir um thráthnóna tar éis scoile, go 5.45 i.n. gach tráthnóna, seachas Dé Céadaoin go 3.30 i.n. Ní mór clárú go luath san oifig chun áit a ghnóthú ann.

Tá eolas breise ar fáil thíos, nó cuir scairt ar an oifig idir an dá linn.

Liosta Cóipleabhair 2017-2018

Féilire na Scoil Bliana 2017-2018