Déan teagmháil linn :  Guthán: 026-45058  |   Facs: 026-45755   |   R-Phost: oifig@colaisteghobnatan.ie

CLÁR AN CHOLÁISTE

(Cliceáil anseo chun clár an choláiste thíos a íoslódáil)

Leantar clár agus rialacha an Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus is iad seo na hábhair atá ar chlár an Choláiste.

ÁBHAIR Céad Bhliain Teastas Sóis Idir-bhliain Ard Teist
Teagasc Críostaí
Corp Oideachas
Ríomhairí
Saoránaíocht
SPHE
Gaeilge
Béarla
Matamaitic
Fraincis
Eolaíocht
Stair
Tíreolas
Miotalóireacht/Innealtóireacht
Adhmadóireacht/Foirgneolaíocht
Graific/Liníocht Teicniúil
Eacnamaíocht Bhaile
Ealaín   Rogh**   Rogh**
Staidéar Gnó/Gnó
Cuntasaíocht
Ceimic
Fisic
Bitheolaíocht
Eolaíocht Talamhaíochta
Fiontraíocht
Gairmthreoir
Modúl CGAT √*
Taithí Oibre Modúl
Céad Cabhair Modúl
Sínis Modúl

Rogh.= Rogha 3 ábhar as 7 don Teastas Sóisearach      * Dóibh siúd atá cáilithe chuige.

Rogha 3 ábhar as 12 don Ard Teist           ** Um thráthnóna taréis scoile.