Déan teagmháil linn :  Guthán: 026-45058  |   Facs: 026-45755   |   R-Phost: oifig@colaisteghobnatan.ie

Imeachtaí éagsúla…!

Oct 12 2018

Tréimhse thar a bheith broidiúil atá idir láimhe i láthair na huaire i gColáiste Ghobnatan ach seo blas daoibh! Molann an obair an duine! (Buíochas le Bean Uí Thuama, Iníon Ní Bhuachalla, Iníon Ní Chuáin, Iníon Ní Riordáin, Iníon Ní Thuama go háirithe)

Lá Oscailte do rang 6

Oct 09 2018

Bileog Eolais / Information Flyer Lá Oscailte do Rang a Sé Bíonn fáilte roimh gach scoláire i rang a sé gur suim leo clárú linn teacht in ár measc agus lá a chaitheamh in ár dteannta.  Beidh an ócáid seo á reáchtáil againn ar an Máirt,16ú Deireadh Fómhair,  9.40 r.n. go 2.30 i.n. Beidh ranganna […]

Oíche Oscailte 2018 18ú DF 7-9 i.n.

Oct 09 2018

Oíche Oscailte/Cláraithe Beidh an Oíche Oscailte/Cláraithe againn ar an Déardaoin 18ú Deireadh Fómhair ó 7.00 i.n. go thart ar 9.00 i.n.  Tugann an oíche seo seans do thuismitheoiri teacht agus bualadh le foireann an Choláiste.  Tugann sé seans siúl timpeall chun áiseanna agus fearas an Choláiste a fheiscint agus bíonn/beidh seans bualadh leis an bpíormhoide […]

Cruinniú Comhairle na dTuismitheoirí

Sep 25 2018

  Cruinniú Cinn Bhliana Comhairle na dTuismitheoirí: 7.00 i.n., Dé Mairt, 2ú Deireadh Fómhair, Coláiste Ghobnatan. Beidh Fáilte Romhaibh!

Siúlóid i gCill Áirne bl.1 & 4

Sep 17 2018

Torthaí an Teastas Shóisearaigh

Sep 13 2018

Comhghairdeas le daltaí bl. 5 agus an Idirbhliain a bhailigh a gcuid torthaí Teastas Shóisearaigh inné. Táimid ana bhródúil astu! 

Seaicéidí Geimhridh agus Lomraí AMÁRACH 10-12 …

Aug 13 2018

Seaicéidí Geimhridh agus Lomraí AMÁRACH 10-12 …

Torthaí Ardteiste 15ú Lúnasa 9.00 r.n.

Aug 13 2018

Beidh torthaí scrúduithe na hArdteistiméireachta ar fáil ar an gCéadaoin 15ú Lúnasa. Beifear in ann iad a bhailiú óna 9.00 r.n. ón scoil nó ar líne ag www.examinations.ie. NB: Beidh d’Uimhir Aitheantais Phearsanta (PIN) uait chun iad a fháil ar line. Guímid gach rath oraibh uile! NAISC Líne Chabhrach 2018 Leabhrán Eolais / Information Booklet […]

Scoilbhliain 2018-2019

Aug 13 2018

Scoilbhliain 2018-2019

Folúntas 22 uair a’chloig

Jul 06 2018

  Tá folúntas múinteoireachta againn.  Gaeilge & Stair nó Fraincís, 22 u.a.chloig. Féidearthacht ann do todhchaí. Gach eolas ag an nasc. Sprioclá 13ú Iúil. 

Older »