Déan teagmháil linn :  Guthán: 026-45058  |   Facs: 026-45755   |   R-Phost: oifig@colaisteghobnatan.ie

Folúntais

May 02 2018

  Tá folúntais múinteoireachta againn sna hábhair seo a leanas: Gaeilge & Stair, Ealaín, Eacnamaíocht Bhaile agus Eolaíocht, Bitheolaíocht agus Eolaíocht Talmhaíochta. Gach eolas ag an nasc. Sprioclá 15ú Bealtaine. 

Measúnaithe agus Seisiún Eolais

Apr 16 2018

Meabhrúchán: Measúnú tacaíocht foghlama tráthnóna Dé Céadaoin, 18ú Aibreán, óna 6.30 go 8.45 i.n.  Leanfaidh an measúnú ar feadh dá uair a chloig agus ba chóir dod’ leanbh peann agus peann-luaidhe a thabhairt leis. Reminder: Learning Support Assessments will take place here on Wednesday, 18th April, from 6.30 to 8.45 pm.  The assessment will be […]

Ceardlann Ceimice – Spectroscopy in a Suitcase

Apr 16 2018

Fuair daltaí san idirbhliain agus rang ceimice i mbliain 6 deis páirt a ghlacadh i gceardlann ceimice. Is é ‘Spectroscopy in a Suitcase’*an teideal ag an gceardlann. Tháinig triúr éascaitheoirí ó Choláiste na hOllscoile Corcaigh. Bhí an cheardlann seo bunaithe ar obair dhlí-eolaíoch agus teicnící anailíseacha. D’úsáid na daltaí speictriméadracht ionsúcháin infridhearg (IR) agus chuir […]

Bua sa Chispheil!

Apr 04 2018

Shroicheamar Craobh an Chontae sa chispheil a bhí ar siúl i Staid Neptune ar an gCéadaoin 21ú Márta. Bhí Coláiste an Chraoibhín, Mainistir Fhear Maí inár gcoinnibh fé dhó. Ag coimeád an caighdeán a bhí acu do gach cluiche i mbliana, bhí bua maith ag cailíní bl. 1. Fiú nach raibh an t-adh le bl. […]

Cosaint Leanaí

Apr 04 2018

De réir na gceanglas san Acht um Thús Áite do Leanaí 2015, Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta 2017, na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna 2017, agus Treoir Thusla maidir le Ráitis maidir le Cumhdach Leanaí a Chur le Chéile, tá toilithe ag Bord Bainistíochta CHOLÁISTE GHOBNATAN leis an Ráiteas maidir […]

Bua 1/2 ceannais…

Mar 15 2018

An bhfacaís riamh dream chomh sásta? Bua ag cailíní bl. 1 inné sa chispheil. Táid sa chluiche ceannais anois. #GhobnatanAbú 

Athoscailt

Mar 04 2018

Beimid ag oscailt maidin amárach (Luan, 5ú Márta). Cífimid sibh ansin!  Beidh cruinniú ag Comhairle na dTuismitheoirí, 8.00 i.n., chun ullmhú don Seó Faisin ar an Aoine.

Scoil dúnta Déardaoin 1ú agus Dé hAoine 2ú Márta

Feb 28 2018

Mar atá molta an ag an Aire Oideachais, ní bheidh Coláiste Ghobnatan ag oscailt arís go dtí an Luan 5ú Márta. As per the Minister for Education’s directive, for health and safety purposes, all schools will be closed tomorrow and Friday. Go raibh maith agaibh as bhur dtuiscint.

Un Quiz Français à UCC

Feb 06 2018

Quatre élèves de Coláiste Ghobnatan ont participé au Quiz français de la branche de Cork de la FTA lundi soir le 5 février à UCC. Les questions étaient difficiles mais ils se sont bien amusés quand même! Ghlac ceathrar ón idirbhliain Daire Labrosse, Rosie Ní Chorcora, Cathal Ó Spiolláin & Katie Ní Loingsigh páirt i dtráth […]

Cruinniú Comhairle na dTuismitheoirí anocht 8.00 i.n.

Jan 31 2018

Beidh cruinniú ag Comhairle na dTuismitheoirí anocht ar a 8.00 i.n chun an Seó Faisin a phlé. Bígí linn!

Older »