Déan teagmháil linn :  Guthán: 026-45058  |   Facs: 026-45755   |   R-Phost: oifig@colaisteghobnatan.ie

Seaicéidí Geimhridh agus Lomraí AMÁRACH 10-12 …

Aug 13 2018

Seaicéidí Geimhridh agus Lomraí AMÁRACH 10-12 …

Torthaí Ardteiste 15ú Lúnasa 9.00 r.n.

Aug 13 2018

Beidh torthaí scrúduithe na hArdteistiméireachta ar fáil ar an gCéadaoin 15ú Lúnasa. Beifear in ann iad a bhailiú óna 9.00 r.n. ón scoil nó ar líne ag www.examinations.ie. NB: Beidh d’Uimhir Aitheantais Phearsanta (PIN) uait chun iad a fháil ar line. Guímid gach rath oraibh uile! NAISC Líne Chabhrach 2018 Leabhrán Eolais / Information Booklet […]

Scoilbhliain 2018-2019

Aug 13 2018

Scoilbhliain 2018-2019

Folúntas 22 uair a’chloig

Jul 06 2018

  Tá folúntas múinteoireachta againn.  Gaeilge & Stair nó Fraincís, 22 u.a.chloig. Féidearthacht ann do todhchaí. Gach eolas ag an nasc. Sprioclá 13ú Iúil. 

Féilire don Scoilbhliain 2018-2019

Jul 02 2018

Féilire 2018-2019

Folúntais

May 02 2018

  Tá folúntais múinteoireachta againn sna hábhair seo a leanas: Gaeilge & Stair, Ealaín, Eacnamaíocht Bhaile agus Eolaíocht, Bitheolaíocht agus Eolaíocht Talmhaíochta. Gach eolas ag an nasc. Sprioclá 15ú Bealtaine. 

Measúnaithe agus Seisiún Eolais

Apr 16 2018

Meabhrúchán: Measúnú tacaíocht foghlama tráthnóna Dé Céadaoin, 18ú Aibreán, óna 6.30 go 8.45 i.n.  Leanfaidh an measúnú ar feadh dá uair a chloig agus ba chóir dod’ leanbh peann agus peann-luaidhe a thabhairt leis. Reminder: Learning Support Assessments will take place here on Wednesday, 18th April, from 6.30 to 8.45 pm.  The assessment will be […]

Ceardlann Ceimice – Spectroscopy in a Suitcase

Apr 16 2018

Fuair daltaí san idirbhliain agus rang ceimice i mbliain 6 deis páirt a ghlacadh i gceardlann ceimice. Is é ‘Spectroscopy in a Suitcase’*an teideal ag an gceardlann. Tháinig triúr éascaitheoirí ó Choláiste na hOllscoile Corcaigh. Bhí an cheardlann seo bunaithe ar obair dhlí-eolaíoch agus teicnící anailíseacha. D’úsáid na daltaí speictriméadracht ionsúcháin infridhearg (IR) agus chuir […]

Bua sa Chispheil!

Apr 04 2018

Shroicheamar Craobh an Chontae sa chispheil a bhí ar siúl i Staid Neptune ar an gCéadaoin 21ú Márta. Bhí Coláiste an Chraoibhín, Mainistir Fhear Maí inár gcoinnibh fé dhó. Ag coimeád an caighdeán a bhí acu do gach cluiche i mbliana, bhí bua maith ag cailíní bl. 1. Fiú nach raibh an t-adh le bl. […]

Cosaint Leanaí

Apr 04 2018

De réir na gceanglas san Acht um Thús Áite do Leanaí 2015, Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta 2017, na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna 2017, agus Treoir Thusla maidir le Ráitis maidir le Cumhdach Leanaí a Chur le Chéile, tá toilithe ag Bord Bainistíochta CHOLÁISTE GHOBNATAN leis an Ráiteas maidir […]

Older »