Déan teagmháil linn :  Guthán: 026-45058  |   Facs: 026-45755   |   R-Phost: oifig@colaisteghobnatan.ie

Nuacht

Lá Oscailte do rang 6

Bileog Eolais / Information Flyer

Lá Oscailte do Rang a Sé

Bíonn fáilte roimh gach scoláire i rang a sé gur suim leo clárú linn teacht in ár measc agus lá a chaitheamh in ár dteannta.  Beidh an ócáid seo á reáchtáil againn ar an Máirt,16ú Deireadh Fómhair,  9.40 r.n. go 2.30 i.n. Beidh ranganna á reáchtáil ‘sna hábhair seo a leanas:  Miotalóireacht, Eolaíocht, Graific Theicniúil, Eacnamaíocht Bhaile, Adhmadóireacht agus Gaeilge.Tugann an lá seo seans do leanaí rang a sé tuairim a bheith acu faoi shaol na scoile, gan aon choinníoll orthu clárú.

Sixth Class Visit Coláiste Ghobnatan.

All sixth class students are invited to attend the college for a day on Tuesday, 16th October – 9.40 a.m. to 2.30 p.m.  In the course of the day, all of our visiting pupils will attend classes in Metalwork, Home Economics, Science, Technical Graphics, Woodwork and Irish. They will see the college functioning normally, first hand, as normal classes will continue for our own students.