Déan teagmháil linn :  Guthán: 026-45058  |   Facs: 026-45755   |   R-Phost: oifig@colaisteghobnatan.ie

Nuacht

Lá Eorpach na dTeangacha i gColáiste Ghobnatan

Chuir Idirbhliain an Choláiste ‘Un Goûter français’ ar siúl do mhuintir uile na scoile an Mháirt seo caite an 26ú Méan Fómhair chun La Journée Européen des LanguesLá Eorpach na dTeangacha a chéiliúradh.

Ordaíodh rogha fairsing de croissants, croissants au chocolat/noisette et pains au chocolat do dhaonra na scoile & alpadh siar gach uile ceann acu go cíocrach!

Bhí ar dhaltaí agus múinteoirí araon a gcuid fraincíse a chleachtadh & iad ag bailiú a n-órduithe! Tout le monde a passé un très bonne pause à 11h et c’était un grand succès.

Comhgairdeas le gach éinne a d’oibrigh go dian chun an ócáid a rith! Merci à tous 🙂