Déan teagmháil linn :  Guthán: 026-45058  |   Facs: 026-45755   |   R-Phost: oifig@colaisteghobnatan.ie

Nuacht

Gradaim Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí

Comhghairdeas le gach dalta a bhain amach gradam aréir ag Searmanas Gradaim Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí ach go háirithe lenár ndaltaí Ardteiste 2017, Saoirse Ní Bhriain, Caitríona Ní Loingsigh agus Leah Ní Laighin. Tá ardmholadh tuillte acu agus go deimhin ag a dtuismitheoirí agus a múinteoirí a chabhraigh  agus a thacaigh leo ar an slí.

Dalta na Bliana & Bonn an Bhoird

Saoirse Ní Bhriain, Cluain Droichid 613 Pointí

Ina tréimhse sé bliana i gColáiste Ghobnatan, d’éirigh le Saoirse forbairt mar dhuine ina saol acadúil agus go deimhin go soisialta chomh maith. Ní amháin gur bhain sí amach sár thorthaí, thaispeáin sí taobh an iomaitheora ar an bpáirc peile agus is ceoltóir cumasach í. Thaispeáin sí riamh an dea-shampla timpeall an choláiste ina meon agus ina comhoibriú agus is fíor a rá go mbeadh éinne dos na cailíní i mbliain a haon anois lán sásta a cosán a leanúint amach anseo. I láthair na huaire, tá sí i mbun oibre chun céim a bhaint amach san Eacnamaíocht Bhaile agus Gaeilge i gColáiste San Aingeal i Sligeach. Guímid gach rath uirthi ina staidéar amach anseo agus níl dabht ach go mbeidh sí ag stiúiriú daltaí chun a maitheasa ina saol mar mhúinteoir sula i bhfad.

Bonn Barra Ó Briain

Caitríona Ní Liongsigh, Baile Mhúirne  590 Pointí

Is léitheoir cíocrach í Caitríona agus tacaíonn sé sin léi mar is scoláire nádúrtha í. D’oibrigh sí go macánta, díograiseach ina tréimhse sé bliana i gColáiste Ghobnatan. Sháraigh sí an caighdeán a leag sí síos di féin i gcónaí agus ní haon ionadh gur éirigh leí H1 a bhaint amach ina tarna teanga dúchais, an Ghearmánais. Tar éis sár Ardteist a bhaint amach, is ag staidéar tréidliachta i gColáiste na hOllscoile Baile Átha Cliath atá sí anois. Ciúin agus macánta de nádúr, is léir go bhfuil Caitríona tiomanta ina cuid staidéar agus guímid an t-adh uirthi ina h-iarrachtaí amach anseo.

Bonn Barra Ó Briain

Leah Ní Laighin, Cill Áirne  590 Pointí

Tháinig Leah chugainn ó Chill Áirne agus fiú go raibh an foghlaim tré Gaoluinn dushlánach di amanta, thaitin an scoil go mór léi. Is gleacaí aitheanta í agus tá leibhéal idirnáisiúnta shroichte aici ann, taithí a roinneann sí le páistí ag a club áitiúil. Tá suim fé leith aici sna heolaíochtaí, tá leigheas roghnaithe aici mar ghairm. i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath. Feiceann sí é seo mar dheis chun difríocht a dhéanamh i saoil daoine eile. Tá todhcaí geal, rathúil os a comhair amach agus táimid ana bhródúil aisti.

Mar a tharlaíonn sé tá moladh ollmhór tuillte ag Leah Ní Laighin a bhuaigh Scoláireacht na hÉireann do chuid JP MacManus chomh maith le déanaí.

Tá pobal an choláiste thar a bheith bródúil asaibh agus guímid gach rath oraibh amach anseo!!