Déan teagmháil linn :  Guthán: 026-45058  |   Facs: 026-45755   |   R-Phost: oifig@colaisteghobnatan.ie

Nuacht

Ceardlann Ceimice – Spectroscopy in a Suitcase

Fuair daltaí san idirbhliain agus rang ceimice i mbliain 6 deis páirt a ghlacadh i gceardlann ceimice. Is é ‘Spectroscopy in a Suitcase’*an teideal ag an gceardlann.

Tháinig triúr éascaitheoirí ó Choláiste na hOllscoile Corcaigh. Bhí an cheardlann seo bunaithe ar obair dhlí-eolaíoch agus teicnící anailíseacha. D’úsáid na daltaí speictriméadracht ionsúcháin infridhearg (IR) agus chuir siad samplaí sa speictriméadracht ionsúcháin ultraivialait (UV).

Bhí sé an-suimiúil agus an-oideachasúil. Bhain gach duine an sult as.

*Buíochas le hIníon Ní Riordáin a bhí mbun eagrúcháin