Déan teagmháil linn :  Guthán: 026-45058  |   Facs: 026-45755   |   R-Phost: oifig@colaisteghobnatan.ie

Nuacht

Ceapach Na Laoi 2018

Ceapach Na Laoi 2018
Tús
Chuamar chuig an t-Ionad Poiblí Oiliúint agus Oideachas i gCeapach na Laoi – (Cappanalea OETC) ar feadh seachtain ar an 10ú go dtí an 14ú de Mhí Mheán Fómhair. Chuamar ann chun scileanna nua a fhoghlaim agus orainn féin a fhorbairt. Bhí raon leathan do ghníomhaíochtaí curtha ar fáil dúinn.
Tá Ceapach na Laoi suite in Oolagh thiar i gcontae gCiarraí. Bhunaigh Comhairle Pobal Cill Orglan agus AFAS an Mumhan an ionad i 1983.
An Luan
Ar an Luain shroicheamar Ceapach Na Laoi agus bhuaileamar lenár teagascóir, Brian. Chuamar amach ag nascleanúint leis díreach tar éis é sin. D’fhoghlaimíomar scileanna cumarsáide, nascleanúint agus obair ghrúpa. Tar éis é sin bhí tuiscint againn go léir ar conas compás a úsáid agus léarscáil a léamh go cruinn.
An Máirt
Ar maidin Dé Máirt chuamar ag canúáil. Bhí culaith fliuch, clogad agus seaicéad tarrthála le chaitheamh againn agus ansin bhíomar réidh chun dul amach ar an loch. Ar dtús bhí orainn tuiscint conas canúáil agus mhúin na dteasgascóirí dúinn na príomh rialacha ag baint leis. Bhí triúir le teastáil le haghaidh gach chanú agus mar sin thosaíomar ag canúáil. D’fhoghlaíomar rudaí cosúil le conas obair mar fhoireann ar bhád agus conas an bád a bhogadh go héifeachtach. D’imríomar cúpla cluichí cosúil le léim san uisce agus na chanú a chasadh bun os cionn.
Sa tráthnóna chuamar ag rópadóireacht agus bhí clogad agus úmacha le caitheamh againn ionas go mbeimid sábháilte. Nuair a shroicheamar an suíomh rópadóireachta bhí ar gach éinne éisteacht leis na teagascóirí ionas go mbeidh chumas acu faoin rópadóireacht. Chuaigh gach éinne thuas ina n-am féin agus d’fhoghlaíomar conas a bheith compórdach agus chúramach ag rópadóireacht.

An Céadaoin
Bhí an Céadaoin go léir tóghta suas le torthaí an Teastais Shóisearach agus ullmhú don siúlóid mhór ar an Déardaoin. Ar maidin thaispeáin ár dteagascóir dúinn conas ár málaí a phacáil don champáil. Thug sé taispeántais beag dúinn ar dtús agus ansin bhí orainn ár málaí féin a dhéanamh. Bhí sé i bhfad níos deacra ná mar a cheapamar toisc go raibh orainn gach aon rud a phacáil go chúramach chun spás a chuir ar fáil do rudaí eile. Bhí orainn rudaí cosúil le málaí codlata, puball, trealamh cócaireachta, sceanra, seaicéad, cúpla éadaí, uisce agus bia a thabhairt linn.
An Déardaoin
Ar an Déardaoin thosnaíomar ar ár dturas. Bhailíomar suas ár dtrealamh go léir agus chuamar ar an mbus. Thiomáin an mbus sinn go dtí coill in aice le Gleann Beithe agus d’fhág ár dteagascóir ansin sinn. Leanamar an mapa agus deich nóiméad níos déanaí bhíomar caillte! Theastaigh ó leath dúinn casadh ar clé agus an leath eile casadh ar dheis. Chuamar ar chlé agus deich nóiméad níos déanaí thuigeamar gur chuamar an slí mí-cheart. Chasamar timpeall agus ansin chonaiceamar ár dteagascóir ar bharr an cnoc! Béic sé dúinn chun dul tríd an coill. An t-am seo chuamar ar dheis agus chuamar suas an cnoc go dtí an “Bearna Gaoithe”. Nuair a shroicheamar an barr bhíomar caillte arís! Stopamar ar feadh leath uair an cloig agus ansin bhogamar suas an cnoic. Stopamar don lón agus nuair a bhíomar ag siúl go dtí “Cnoc Seefin” bhuaileamar lenár dteagascóir. Dúirt sé linn go rabhamar comh mall gur cheap sé go raibh duine éigin gortaithe. Chuamar leis go dtí an suíomh rópadóireachta agus nuair a bhí sé déanta sheolamar thar an loch sna gcanú. Shocraíomar suas ár suíomh campála agus bhí an dinnéar againn. Bhí an-spóirt againn timpeall an tine an oíche sin agus bhaineamar go léir taitneamh as.
An Aoine
Ar an Aoine chuireamar na puball agus ár dtrealamh go léir ar ais inár málaí agus nglanamar suas an suíomh. Thosnaíomar ag siúil ar ais go dtí an t-ionad Ceapach na Laoi. Nuair a shroicheamar an ionad chuireamar ár dtrealamh go léir ar ais agus pacáileamar suas chun dul abhaile. Bhí lón againn roimh dul agus fuaireamar ár “Teastais Críochnúcháin” ónár dteagascóir. Bhí a lán spóirt agus spraoi againn agus d’fhoghlaíomar a lán rudaí a bheidh úsáideach inár dtodhchaí.