Déan teagmháil linn :  Guthán: 026-45058  |   Facs: 026-45755   |   R-Phost: oifig@colaisteghobnatan.ie

Déan cliceáil ar an nasc thíos chun Beartas Frithbhulaíochta an choláiste a léamh.

Tá  leagan Béarla dos na treoracha thíos mar ábhar cabhrach.

(There is also a link below to the English version of the Department of Education & Skills’ Anti-Bullying Procedures.)

Beartas Frithbhulaíochta Choláiste Ghobnatan 2017-2018

Aguisín 2

Aguisín 3

Aguisín 4

Gnásanna-Frithbhulaíochta-Bunscoile-agus-Iar-bhunscoile

Anti-Bullying-Procedures-for-Primary-and-Post-Primary-Schools