Déan teagmháil linn :  Guthán: 026-45058  |   Facs: 026-45755   |   R-Phost: oifig@colaisteghobnatan.ie

10499 results| per page
Narrow your results
Grade
Subject
Strand / Section
Strand Unit
Language
Resource Type
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/28561/28297.pptx Added:7 Oct 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Plean ceachta, Cur i láthair
Gheobhaidh tú anseo cur i láthair PPT ina bhfuil íomhánna éagsúla. Seasann gach íomhá do ghiotaí scríbhneoireachta agus frásaí a úsáideann an scéalaí go minic agus scéal á chumadh. Ba cheart don mhúinteoir an cur i láthair seo a úsáid agus a chinntiú go bhfuil cóip den leathanach 'ruthaig agus íomhánna' ag gach dalta. Tá an acmhainn sin ar fáil ar Scoilnet chomh maith. Trí chleachtadh agus ghníomhaíochtaí, tuigfidh na foghlaimeoirí brí na ngiotaí scríofa agus an tábhacht a bhaineann leo. Beidh sé níos éasca orthu na giotaí a fhoghlaim agus a úsáid amach anseo.
Nuair atá na foghlaimeoirí taithíodh ar na híomhánna agus na giotaí, déan an ceacht / léitheoireacht bheirte 'Lá ar an Trá' . Tá sé sin ar fáil ar Scoilnet chomh maith.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeJCSC
How it maps to the curriculum
JC
SC
Gaeilge
Strand: Scríobh cruthaitheach
Suggestions for use: Gheobhaidh tú anseo cur i láthair PPT ina bhfuil íomhánna éagsúla. Seasann gach íomhá do ghiotaí scríbhneoireachta agus frásaí a úsáideann an scéalaí go minic agus scéal á chumadh. Ba cheart don mhúinteoir an cur i láthair seo a úsáid agus a chinntiú go bhfuil cóip den leathanach 'ruthaig agus íomhánna' ag gach dalta. Tá an acmhainn sin ar fáil ar Scoilnet chomh maith. Trí chleachtadh agus ghníomhaíochtaí, tuigfidh na foghlaimeoirí brí na ngiotaí scríofa agus an tábhacht a bhaineann leo. Beidh sé níos éasca orthu na giotaí a fhoghlaim agus a úsáid amach anseo. Nuair atá na foghlaimeoirí taithíodh ar na híomhánna agus na giotaí, déan an ceacht / léitheoireacht bheirte 'Lá ar an Trá' . Tá sé sin ar fáil ar Scoilnet chomh maith.
Key Skills:
 • Bheith Cruthaitheach
 • Dul i mbun Cumarsáide
 • Eolas agus Smaointeoireacht a Bhainistiú
 • Obair le Daoine Eile
 • Litearthacht
Strand: Ceapadóireacht
Strand unit: Scéal
Suggestions for use: Gheobhaidh tú anseo cur i láthair PPT ina bhfuil íomhánna éagsúla. Seasann gach íomhá do ghiotaí scríbhneoireachta agus frásaí a úsáideann an scéalaí go minic agus scéal á chumadh. Ba cheart don mhúinteoir an cur i láthair seo a úsáid agus a chinntiú go bhfuil cóip den leathanach 'ruthaig agus íomhánna' ag gach dalta. Tá an acmhainn sin ar fáil ar Scoilnet chomh maith. Trí chleachtadh agus ghníomhaíochtaí, tuigfidh na foghlaimeoirí brí na ngiotaí scríofa agus an tábhacht a bhaineann leo. Beidh sé níos éasca orthu na giotaí a fhoghlaim agus a úsáid amach anseo. Nuair atá na foghlaimeoirí taithíodh ar na híomhánna agus na giotaí, déan an ceacht / léitheoireacht bheirte 'Lá ar an Trá'. Tá sé sin ar fáil ar Scoilnet chomh maith.
Asset type: Plean ceachta, Cur i láthair
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Share Alike Creative Commons
https://media.worldbookonline.com/i.../asset/webquests/Am_Rev_Student.pdf Added:5 Oct 2018 Contributor: Aoife McDonnell Resource type: Worksheet
You probably know how the American Revolution ended, but do you know how it began? Use this webquest to learn about the disagreements that led the colonists to mount an armed rebellion against British authority.
Take the webquest!
View full description
0 1 2 3 4 
HistoryJC
How it maps to the curriculum
JC
History
Strand: 3. The History of Europe & The Wider World
Strand unit: 3. A Revolution in Pre 20th Century
Asset type: Worksheet
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
https://dahg.maps.arcgis.com/apps/M...id=8de2b863f4454cbf93387dacb5cb8412 Added:1 Oct 2018 Contributor: Dave O'Mahony Resource type: Treoir/Nótaí, Tionscadal, Tagairt, Uirlis
This site, from the Geography Department, University College Cork and Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht provides us with new ways of seeing the Famine, by revealing the complex local and regional dimensions, which raises questions about the social conditions which prevailed in different localities and the diverse responses in terms of relief. Behind the maps are the stories of individuals and communities and how they fared during this traumatic period.
View full description
0 1 2 3 4 
OSIE: Stair5-6
HistoryJC
StairSC
How it maps to the curriculum
5-6
OSIE: Stair
Strand: Tréimhsí athraithe agus coimhlinte
Strand unit: An Gorta Mór
Content objective:
This resource should enable a child to:
 • éirí eolach ar ghnéithe de na tréimhsí sin
 • eolas a chur ar fhianaise a thugann eolas dúinn ar shaol na ndaoine sna tréimhsí a bhfuil staidéar á dhéanamh orthu, a smaointe agus a n-ábhair bhuartha, go háirithe fianaise a bhféadfaí teacht uirthi go háitiúil, agus an fhianaise sin a scrúdú
 • ionad ciníocha agus eachtraí a thaifeadadh ar amlínte iomchuí
JC
History
Strand: 2. The History of Ireland
Strand unit: 7. The Great Famine
SC
Stair
Strand: Éire sa Nua-aois Dhéanach
Strand unit: 4. Diaspóra, 1840-1966
Asset type: Treoir/Nótaí, Tionscadal, Tagairt, Uirlis
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
https://www.irishfamine.ie/ Added:1 Oct 2018 Contributor: Dave O'Mahony Resource type: Treoir/Nótaí, Tionscadal, Tagairt
The National Famine Commemoration Committee was first established in 2008 following a Government decision to commemorate the Great Irish Famine with an annual national famine memorial day. The annual national commemoration revolves between the four provinces of Ireland. An international event also takes place annually to commemorate the Great Irish Famine.

Details of the work of the National Famine Commemoration Committees since 2008 in implementing a varied and diverse annual programme of events to coincide with the National Famine Commemoration are available on this website.
View full description
0 1 2 3 4 
OSIE: Stair5-6
HistoryJC
StairSC
How it maps to the curriculum
5-6
OSIE: Stair
Strand: Tréimhsí athraithe agus coimhlinte
Strand unit: An Gorta Mór
Content objective:
This resource should enable a child to:
 • éirí eolach ar ghnéithe de na tréimhsí sin
 • eolas a chur ar fhianaise a thugann eolas dúinn ar shaol na ndaoine sna tréimhsí a bhfuil staidéar á dhéanamh orthu, a smaointe agus a n-ábhair bhuartha, go háirithe fianaise a bhféadfaí teacht uirthi go háitiúil, agus an fhianaise sin a scrúdú
 • ionad ciníocha agus eachtraí a thaifeadadh ar amlínte iomchuí
JC
History
Strand: 2. The History of Ireland
Strand unit: 7. The Great Famine
SC
Stair
Strand: Éire sa Nua-aois Dhéanach
Strand unit: 4. Diaspóra, 1840-1966
Asset type: Treoir/Nótaí, Tionscadal, Tagairt
Language: Béarla, Gaeilge
Rights: Gach ceart ar cosaint
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/28348/28084.docx Added:16 Sep 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Treoir/Nótaí, Plean ceachta, Foinse thánaisteach, Help Sheets, Activity
Is éard atá san acmhainn seo íomhánna a chomharthaíonn cuid de na ruthaig a úsáidtear go minic sa scéal. Moltar an acmhainn seo a úsáid leis an scéal 'Lá ar an Trá'. Meascán de théacs agus d'íomhánna atá sa scéal agus bheadh sé an-éifeachtach don léitheoireacht bheirte - léann duine amháin an téacs agus léann an duine eile amach pé ruthag a ghabhann leis an íomhá.
Chomh maith leis sin, b'fhiú do na daltaí sa chéad bhliain na híomhánna a úsáid ina gcuid scéalta anois is arís. Treisíonn siad an tábhacht a bhaineann le ruthaig i scríobh an scéil agus baineann siad spraoi astu.
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeJCSC
How it maps to the curriculum
JC
SC
Gaeilge
Strand: Scríobh cruthaitheach
Suggestions for use: B'fhiú do na daltaí sa chéad bhliain na híomhánna a úsáid ina gcuid scéalta anois is arís. Treisíonn na pictiúir an tábhacht a bhaineann le ruthaig i scríobh an scéil agus baineann na daltaí spraoi astu. Mar shampla: Scríobh scéal gairid ag úsáid 5 abairt agus 5 íomhá. Tabhair 3 nóiméad dóibh leis an scéal gairid a scríobh. Lig dóibh na scéalta a mhalartú lena chéile agus iarr ar roinnt daltaí na scéalta a léamh amach. Tuigfidh siad go bhfuil tábhacht ag baint leis na ruthaig do scríobh an scéil agus cabhróidh sé leo iad a fhoghlaim. Tá an ceacht seo oiriúnach do chuile bhliain agus do chuile leibhéal - déan an Ghaeilge a shimpliú más gá.
Key Skills:
 • Bheith Cruthaitheach
 • Dul i mbun Cumarsáide
 • Eolas agus Smaointeoireacht a Bhainistiú
 • Obair le Daoine Eile
 • Litearthacht
Strand: Ceapadóireacht
Strand unit: Scéal
Asset type: Treoir/Nótaí, Plean ceachta, Foinse thánaisteach, Help Sheets, Activity
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Share Alike Creative Commons
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/28347/28083.docx Added:16 Sep 2018 Contributor: Muireann Ní Bheaglaoich Resource type: Treoir/Nótaí, Plean ceachta, Help Sheets
Acmhainn is ea í seo a chabhróidh leis na daltaí tuiscint a fháil ar an tábhacht a bhaineann le ruthaig / frásaí agus iad ag scríobh scéil don Teastas Sóisearach nó don Ardteist. Meascán de théacs agus d'íomhánna atá sa scéal agus bheadh sé an-éifeachtach don léitheoireacht bheirte - léann duine amháin an téacs agus léann an duine eile amach pé ruthag a ghabhann leis an íomhá.
Cuideoidh an ceacht seo leis na daltaí saibhreas cainte a thabhairt leo agus cuid de na ruthaig a úsáidtear sa scéal a chur de ghlan mheabhair. Éascaíonn na híomhánna tuiscint na ndaltaí agus cabhraíonn siad leo smaoineamh ar na frásaí éagsúla ar féidir leo earraíocht a bhaint astu agus iad ag scríobh scéil.

Baineann foirmle/ foirmlí leis an stíl seo scríbhneoireachta. Tá sé ríthábhachtach go dtuigeann na foghlaimeoirí é sin agus go bhfaigheann siad neart taithí ar na foirmlí agus ar na frásaí seo d’fhonn scéal bríomhar tarraingteach a chumadh (agus marc maith a bhaint amach dá réir).
View full description
0 1 2 3 4 
GaeilgeJCSC
How it maps to the curriculum
JC
SC
Gaeilge
Strand: Scríobh cruthaitheach
Suggestions for use: Meascán de théacs agus d'íomhánna atá sa scéal agus bheadh sé an-éifeachtach don léitheoireacht bheirte - léann duine amháin an téacs agus léann an duine eile amach pé ruthag a ghabhann leis an íomhá.
Key Skills:
 • Bheith Cruthaitheach
 • Dul i mbun Cumarsáide
 • Eolas agus Smaointeoireacht a Bhainistiú
 • Obair le Daoine Eile
 • Litearthacht
Strand: Ceapadóireacht
Strand unit: Scéal
Suggestions for use: Meascán de théacs agus d'íomhánna atá sa scéal agus bheadh sé an-éifeachtach don léitheoireacht bheirte - léann duine amháin an téacs agus léann an duine eile amach pé ruthag a ghabhann leis an íomhá.
Asset type: Treoir/Nótaí, Plean ceachta, Help Sheets
Language: Gaeilge
Rights: Attribution-Noncommercial Share Alike Creative Commons
https://learning.gaa.ie/transitionyearprogramme Added:18 Jul 2018 Contributor: Scoilnet Resource type: Tagairt
The “Future Leaders Transition Year Programme” is a joint initiaitive from the GAA and the Professional Development Service for Teachers (PDST). It is a cross-curricular programme comprising of a series of modules designed to encourage maturity, initiative, responsibility and leadership skills in pupils. The Programme gives pupils the knowledge and skills to support all roles required in the effective staging of Gaelic Games. As part of the programme pupils are challenged to organise and run a GAA Super Games Blitz or set up a Super Games Centre for younger students and/or support coaching of younger players in their school or community.
View full description
0 1 2 3 4 
TY Core SubjectsTY
TY ModulesTY
How it maps to the curriculum
TY
TY Core Subjects
Strand: Physical Education
Suggestions for use: Watch the videos and register your class for next year.
TY
TY Modules
Asset type: Tagairt
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
https://www.mathsisfun.com/data/click-coordinate.html Added:3 Jul 2018 Contributor: Shane Boyle Resource type: Ionsamhlú
An online interactive game where students need to hit the coordinate to score points. There are different levels to choose from.
View full description
0 1 2 3 4 
MathematicsJC
How it maps to the curriculum
JC
Mathematics
Strand: 3. Geometry & Trigonometry
Strand unit: 5. The Co-Ordinate Plane
Suggestions for use: Formative Assessment
Asset type: Ionsamhlú
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
https://www.youtube.com/watch?v=ZGvKoz8FP5o&feature=youtu.be Added:3 Jul 2018 Contributor: Scoilnet Resource type: Fuaim/Físeán
A three minute video by Bord Bia featuring Saoirse Ronan on the topic of sustainability in Ireland. The video could be used to start a discussion on the importance of sustainability in Ireland.
View full description
0 1 2 3 4 
Eacnamaíocht BhaileJC
ScienceJC
How it maps to the curriculum
JC
Eacnamaíocht Bhaile
Strand: 1. Food, Health & Culinary Skills
Strand unit: 16. Apply Sustainable Practices-Managing Food
JC
Science
Strand: 3. Chemical World
Strand unit: 10. Humans Contribution to Sustainability
Asset type: Fuaim/Físeán
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
https://www.youtube.com/watch?v=WREXBUZBrS8 Added:3 Jul 2018 Contributor: Scoilnet Resource type: Fuaim/Físeán
Follow the journey of a strawberry from the farm to the refrigerator to understand all that it takes to bring your food to you. Did you know that 40% of our food ends up wasted?
View full description
0 1 2 3 4 
Eacnamaíocht BhaileJC
ScienceJC
How it maps to the curriculum
JC
Eacnamaíocht Bhaile
Strand: 1. Food, Health & Culinary Skills
Strand unit: 16. Apply Sustainable Practices-Managing Food
Suggestions for use: A great video to encourage a class discussion on the topic of food waste and food miles.
JC
Science
Strand: 3. Chemical World
Strand unit: 10. Humans Contribution to Sustainability
Asset type: Fuaim/Físeán
Language: Béarla
Rights: Gach ceart ar cosaint
10499 results| per page