Déan teagmháil linn :  Guthán: 026-45058  |   Facs: 026-45755   |   R-Phost: oifig@colaisteghobnatan.ie

Cartlann Nuachta do April,2018

Measúnaithe agus Seisiún Eolais

Meabhrúchán: Measúnú tacaíocht foghlama tráthnóna Dé Céadaoin, 18ú Aibreán, óna 6.30 go 8.45 i.n.  Leanfaidh an measúnú ar feadh dá uair a chloig agus ba chóir dod’ leanbh peann agus peann-luaidhe a thabhairt leis. Reminder: Learning Support Assessments will take place here on Wednesday, 18th April, from 6.30 to 8.45 pm.  The assessment will be […]

Léigh ar aghaidh...

Ceardlann Ceimice – Spectroscopy in a Suitcase

Fuair daltaí san idirbhliain agus rang ceimice i mbliain 6 deis páirt a ghlacadh i gceardlann ceimice. Is é ‘Spectroscopy in a Suitcase’*an teideal ag an gceardlann. Tháinig triúr éascaitheoirí ó Choláiste na hOllscoile Corcaigh. Bhí an cheardlann seo bunaithe ar obair dhlí-eolaíoch agus teicnící anailíseacha. D’úsáid na daltaí speictriméadracht ionsúcháin infridhearg (IR) agus chuir […]

Léigh ar aghaidh...

Bua sa Chispheil!

Shroicheamar Craobh an Chontae sa chispheil a bhí ar siúl i Staid Neptune ar an gCéadaoin 21ú Márta. Bhí Coláiste an Chraoibhín, Mainistir Fhear Maí inár gcoinnibh fé dhó. Ag coimeád an caighdeán a bhí acu do gach cluiche i mbliana, bhí bua maith ag cailíní bl. 1. Fiú nach raibh an t-adh le bl. […]

Léigh ar aghaidh...

Cosaint Leanaí

De réir na gceanglas san Acht um Thús Áite do Leanaí 2015, Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta 2017, na Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna 2017, agus Treoir Thusla maidir le Ráitis maidir le Cumhdach Leanaí a Chur le Chéile, tá toilithe ag Bord Bainistíochta CHOLÁISTE GHOBNATAN leis an Ráiteas maidir […]

Léigh ar aghaidh...