Déan teagmháil linn :  Guthán: 026-45058  |   Facs: 026-45755   |   R-Phost: oifig@colaisteghobnatan.ie

 

Oideachas Gaelach Chríostaí tré mheán na Gaeilge a cuirtear ar fáil dár ndaltaí go léir anseo i gColáiste Ghobnatan. Deinimid cúram de gach dalta mar bhall den iomlán agus  mar  dhuine  aonair  chun  féin  mheas, féin mhuinín, freagracht agus macántacht a chothú ann, i dtimpeallacht chairdiúil, shábhailte, chothrom.

Tugann mana an Choláiste “Go Buaic do Chumais” an leide is fearr ar fhealsúnacht an Choláiste. Táthar ag súil go ndéanfaidh gach dalta tréan iarracht ina gcuid oibre spioradálta, acadúil agus praiticiúil chun buaic a gcumais a bhaint amach.

Fáilte go dtí ár suíomh!

Scéalta Nua

Torthaí an Teastas Shóisearaigh

Bl. 5 Beidh torthaí an Teastas Shóisearaigh 2017 á bhronnadh ar dhaltaí bliain a cúig óna 12.30 ar an gCéadaoin. Beidh na daltaí saor óna 1.15 i.n. Bl. 4 Beidh torthaí an Teastas Shóisearaigh 2017 á bhronnadh ar dhaltaí na hIdirbhliana óna 2.30 i.n. ar an gCéadaoin. Beidh na daltaí saor go dtí 4.45 i.n. […]

Léigh ar aghaidh...